9.2 Információ keresés

Keresési stratégiák

 • szavak keresése

  • szótárak, lexikonok

 • dokumentumok, információkeresés

  • visszatekintő (retrospektív): tájékozódás

  • kurrens (aktuális): új információk

  • forrásai: rádió, tv, könyvkiadás, sajtó, internet

A keresés algoritmusa

 • közvetlen válogatás

 • tallózó folyóiratok (időszaki kiadvány)

 • máshol megjelent, fontosnak ítélt írásokat összegyűjti, másodközlésként teljes terjedelemben megjelenteti

 • lapszemlék, folyóiratszemlék

 • a cikk lényegét összefoglaló tömörítés (rádióban, folyóiratban)  sajátot is lehet (idegen nyelven)

 • szakirodalmi szemlék (lehet tömörítés v. ismertetés)

 • tömörítés: lényeges gondolatai; ismertetés /referátum/: beszámol a tartalmáról (referáló folyóiratok)

 • repertórium: egy folyóirat visszamenőleges áttekintése (címjegyzék több évre visszamenőleg) - tematikus, hol, ki

 • napilapok digitális verziói (Népszabadság, Magyar Hírlap, HVG)

  • szabadszavas keresés

  • tárgyszavas keresés (szűkítés, csonkolás)

Az egy- és többlépcsős keresés

 • Egylépcsős keresés: egyetlen művelettel hajtjuk végre a keresést. Ez sokszor nem ad optimális eredményt: vagy túl kevés, vagy túl sok lesz a találatunk (kivéve, ha pontos adatot, egyedi azonosítót adunk meg, pl. ISBN szám (International Standard Book Number, 13 jegyű).

 • Többlépcsős keresés: A kapott találati halmazt különböző módon szűkítjük (pl. kiadási év szerint, nyelv szerint, dokumentumfajta szerint).

A keresőfelület használata

 • Ahogy gyakorlatban google.com használata például

A katalógus fogalma, használatának módjai

 • A könyvtár állományát formai és tartalmi szempontból feltáró tájékoztatási segédeszköz.

 • A katalógus a könyvtári állomány feltárásának alapvető eszköze, amely az egyes dokumentumokról készített leírásokat (katalóguscédula) különböző szempontok szerint rendezve tartalmazza.

 • A teljes feltárást a legtöbb könyvtárban a katalógusrendszer biztosítja, amely magában foglalja az adott állomány eltérő szempontok szerinti, más-más jellemző elem kiemelésével létrehozott többféle katalógusát.

A számítógépes katalógusok, mint tájékoztató eszközök

 • A számítógépes katalógus megvalósítása egy adatbázis. Ez a tájékoztató eszköz a könyvtárt kiszolgáló számítógépes programnak egy olyan funkciója, amely az olvasó számára is hozzáférhető.

 • A legtöbb program lehetővé teszi a szerzők és közreműködők, a cím, a raktári jelzet, az ETO-szám és a tárgyszó szerinti keresést.

 • Ha konkrét adatot nem ismerünk a program lehetőséget nyújt arra is, hogy egy téma, fogalom, kulcsszó segítségével böngésszünk a könyvtári állományban.

 • A keresés eredményét a számítógép kijelzi találatok formájában, megjeleníti a címleírást, irodalomlistát is készít a megadott szempontok alapján.

 • Ha szükségünk van egy adott dokumentumra a könyvtáros tájékoztat a dokumentum kölcsönözhetőségéről, hozzáférhetőségéről.

A számítógépes katalógusok felépítésének szerkezeti sajátosságai

 • Az adatállomány minden elemét csak egyszeresen tárolják, több szempont alapján lehet visszakeresni, de ha pl. javítani kell, akkor azt elég csak egy helyen.

 • A cédulakatalógusnál ezt legalább 5-6 helyen kell elvégezni.

 • Általában lehet keresni szerzők, közreműködők, cím és címváltozatok, raktári jelzet, ETO-szám, illetve tárgyszó szerint.

 • A keresés végén a számítógép jelzi a találatok számát, címleírást ad.

 • Megtudhatjuk azt is, hogy az adott dokumentum megvan-e a könyvtárban. Ha nincs, abban is segít, hogy melyik másik könyvtárban keresendő.

 • Egyes könyvtárak nyilvános számítógépes katalógusai hozzáférhetők az interneten.

Néhány számítógépes katalógus ismerete

 • MOKKA: Magyar Országos Közös Katalógus

  • az 1980-as években kezdődtek létrehozatalának első lépései.

  • A rendszert ma a Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület az Országos Széchényi Könyvtárral együtt működteti.

  • A tagkönyvtárak saját katalógusaikat a megfelelő tartalmi és formai átalakítás után töltötték fel a MOKKA szerverére; itt a kettősséget kizáró program segítségével már minden tétel csak egy helyen szerepel.

  • Amennyiben a tételhez kapcsolódó dokumentum több helyen is fellelhető, akkor a rekordba valamennyi lelőhelykódja is elhelyezésre kerül.

  • A Nemzeti Periodika Adatbázissal való együttműködés során a MOKKA-n keresztül a periodikák (újságok) is elérhetővé válnak.

 • NEKTÁR: Nemzeti Könyvtár Átfogó Információs Rendszere

  • Az online katalógus három könyvtár gyűjteményéhez biztosít hozzáférést:

   • Országos Széchényi Könyvtár

   • Könyvtártudományi Szakkönyvtár

   • Magyar Nemzeti Múzeum Központi Könyvtár