3.1 Az operációs rendszer és főbb feladatai

Az operációs rendszer fogalma, feladata, fajtái

 • Operációs rendszer: programrendszer, amely a számítógépes rendszerben a programok végrehajtását vezérli: így például ütemezi a programok végrehajtását, elosztja az erőforrásokat, biztosítja a felhasználó és a számítógépes rendszer közötti kommunikációt.

 • Feladatai: ütemezés, megszakításkezelés, folyamatvezérlés, tárkezelés, memóriakezelés, naplózás, perifériakezelés

 • Csoportosítások:

  • Felhasználói felület szerint:

   • Karakteres: különböző szolgáltatásait parancsok begépelésével tudjuk megvalósítani. Például UNIX, LINUX, MS.DOS.

   • Grafikus: a képernyő minden egyes pontját külön-külön lehet használni, képesek vagyunk nem csupán karaktereket, hanem grafikát is kezelni. Felhasználóbarát. Például Windows operációs rendszerek

  • Felhasználók száma szerint:

   • Egyfelhasználós

   • Többfelhasználós

  • Egyszerre futó feladatok szerint:

   • Egyfeladatos

   • Többfeladatos

  • Gépek száma szerint:

   • Egyedi

   • Szerver

Az operációs rendszer működési struktúrája

 • Az operációs rendszer két fő részből áll, az egyik a rendszermag, vagy más néven a kernel, a másik a burok, vagy a shell.

 • Kernel: felelős a hardver irányításáért, párhuzamosan futtatja a programokat, és meghatározza a futó programok, és egyéb folyamatok processzoridejét, védelmet nyújt a hardver közvetlen elérése, a felhasználók, és az operációs rendszer biztonsága érdekében.

 • Shell: felelős kapcsolattartásért a felhasználóval (felhasználói felület), kezeli az alkalmazások futását (indítás, futási feltételek biztosítása, leállítás)

 • Belső parancsok: a memóriába töltődnek indításkor, mindig rendelkezésre állnak.

 • Külső parancsok: a háttértárolón helyezkednek el, egy adott mappában találhatók

Az operációs rendszer feladatából következő jellemző működési területek

 • Memóriakezelés: az operációs rendszer minden egyes folyamatnak ad a központi memóriából egy akkora részt, amelyben a folyamat tud működni, és a folyamatnak csak azt a részét tartja a központi memóriában, amely éppen működik.

 • Folyamatvezérlés: biztosítja a folyamatok erőforrásokhoz való hozzáférését. Ennek megoldása gyakran lehetetlenség, mert nem ismert a folyamatok jövőbeli erőforrás-szükséglete. Vannak olyan "megoszthatatlan" erőforrások (mint például egy DVD lejátszó), amelyet egyszerre csak egy folyamat használhat, és abból adódhatnak a gondok, ha mégis két folyamat próbálja egyszerre használni őket. Például épp másolás folyik a DVD-ről, és közben párhuzamosan ugyanarról a DVD-ről akarok egy filmet megnézni. Az ilyen helyzet a deadlock, azaz holtpont.

 • Megszakításkezelés: A megszakítás a számítási rendszernek küldött jelzés, mely valamilyen esemény felléptéről értesíti. A megszakításoknak eredetük szerint több típusát különböztetjük meg:

  • Megszakítás (Interrupt): egy periféria, mely jelezheti így egy régen várt adat megérkezését, de megszakítást okoz a rendszer órája is

  • Kivétel (Exception): a processzor generálja, ha valamilyen hibát, pl. nullával való osztást kellene végeznie

  • Nem maszkolható megszakítás (Non Maskable Interrupt): súlyos hardver hiba, pl. a memória hibája, vagy a tápfeszültség kimaradás esetén keletkezik

  • Csapda (Trap): olyan szoftver eredetű megszakítás, amely akkor keletkezik, ha egy felhasználói folyamat közvetlenül az operációs rendszerhez fordul (rendszerhívás), vagy olyan utasítást próbál végrehajtani, amihez nem lenne joga

 • Kommunikáció perifériákkal

Több feladat párhuzamos végzésének szervezése

 • A különböző folyamatok, alkalmazások a multitasking megjelenése óta nem csak egymás után, hanem egymással párhuzamosan is futhatnak.

 • Időosztásos többszálúság: bizonyos időközönként vált a feladatok között

 • Több párhuzamos processzormag

Az operációs rendszer betöltődésének folyamata

 • Az operációs rendszer feladatai közé tartozik, hogy felkészítse a számítógépet az alkalmazások futtatására. Az indítási folyamat:

  • eszközök inicializálása

  • szolgáltatások elindítása

  • felhasználói interakció megkezdése

  • bejelentkeztetés(opcionális)

  • automatikusan induló programok indítása

A számítógép kikapcsolásának módjai, az operációs rendszer feladatai a kikapcsolás során

 • Opcionális kijelentkezés után a leállításra kattintva a rendszer leállítja a futó programokat, szolgáltatásokat, folyamatokat, végül a vírusirtót, és a rendszerfolyamatokat. Ezek után megszünteti az áramellátást.

Az operációs rendszerek tipikus hibaüzenetei, hibajelenségei, ezek elhárítási módja

 • Leghíresebb: kékhalál, végzetes kivételhiba, amikor a számítógép nem tudja tovább működtetni még az alapvető rend-szerfolyamatokat sem. Kevés információt ad magáról

 • védelmi hibák: illesztőprogram-hiba, sérült fájlok

 • érvénytelen laphibák: szabálytalan művelet

 • eszközkezelő hibák

 • hiányzó rendszerfájlok

 • rendszermag hibák (kernel)

 • Teendő: ellenőrizni a hibaüzenetet dokumentációban vagy interneten, eltávolítani vagy kijavítani a hiba forrását. Pl.: újonnan csatlakoztatott hardver eltávolítása, visszaállítás, legrosszabb esetben újratelepítés

A szoftverek telepítése, beállítása, eltávolítása

 • A szoftvereket általában egy futtatható állomány segítségével telepíthetjük a gépünkre, amiben a telepítési varázsló lépéseit kell követnünk.

 • Opcionálisan beállíthatjuk telepítés közben, hogy hova szeretnénk telepíteni az adott szoftvert, hogy telepítse-e az összes komponenst, vagy egyénileg választjuk ki, vagy hogy akarunk-e ikont az asztalon, tálcán stb.

 • El kell olvasnunk, és el kell fogadnunk a licencszerződést hogy a program feltelepüljön

 • A szoftverek eltávolítása Windowsban történhet a Vezérlőpulton keresztül, vagy közvetlenül az uninstaller (eltávolító) futtatásával.

Szoftverek futtatása és leállítása, memória felszabadításának kérdései

 • A programoknak futásukhoz memóriára van szükségük. Ezt az op. rendszeren keresztül igényelhetik és szabadíthatják fel, ha már nincs rá szükségük.

 • A szoftvereket a hozzájuk kapcsolódó futtatható állománnyal futtatjuk, majd, ha nincs rájuk szükség, vagy a beépített leállítás opcióval állítjuk le, vagy megszüntetjük a feladatkezelőben.

Az operációs rendszerek által használt állományszervezési, -nyilvántartási módszerek

 • A fájlok különféle klaszterekben helyezkednek el a merevlemezen, és hogy meg tudjuk őket találni, ismernünk kell az elérési útvonalat. Erre szolgálnak a fájlrendszerek.

Fájlrendszerek

 • FAT (állományallokációs tábla): elsősorban a Windows rendszerekkel való kompatibilitást szolgálta.

 • FAT32: a FAT továbbfejlesztett verziója még ma is használjuk

 • exFAT: a FAT legújabb verziója

 • NTFS: a Windows NT és utódainak szabványos fájlrendszere; lehetővé teszi hozzáférési jogok adását, a működés közbeni állománytömörítést és hibatűrő partíciók létrehozását

 • EXT: legújabb verziója az ext4, Linux rendszerek fájlrendszere

A könyvtárszerkezet

 • Gyökérkönyvtár: a könyvtárszerkezet alapja

 • Elérési út: a szerkezetben egyes fájlokra a gyökértől elkezdve jutunk el, egy-egy tag között '/' elválasztással(abszolút), vagy rövidítve az adott könyvtár tartalmára közvetlenül hivatkozhatunk(relatív)

 • Könyvtárműveletek, ahogy Windows grafikus felületen megszokott:

  • létrehozás

  • másolás

  • áthelyezés

  • listázás

  • átnevezés

  • könyvtárváltás

Állományok

 • Állomány (file, fájl): nem más, mint egy azonosítóval ellátott, összetartozó adathalmaz. Megkülönböztethető egy névvel és az utána következő kiterjesztéssel, ami jelöli a típusát:

  • Futtatható állományok: programfájl, vagy parancsfájl

  • Adatállományok

  • Szöveges állományok: egyszerű, vagy formázott

  • Rendszerfájlok

  • Multimédia

  • Tömörített állományok

 • Az állományhoz az operációs rendszer társít egy alapértelmezett programot. Amennyiben nem ezzel akarjuk megnyitni, nekünk kell manuálisan társítani a másikat

 • Az állományokkal végzett műveletek gyakorlatilag megegyeznek a fájlműveletekkel

 • Keresni állományokra az operációs rendszer keresés szolgáltatásával van lehetőség. Ekkor név, kiterjesztés és hasonló információkkal a számítógép elvégzi a keresést

A háttértárak karbantartása

 • Formázás: a lemez teljes tartalma törlődik. Amennyiben gyorsformázást alkalmaztunk, az adatok még a lemezen maradtak, csak a katalógus lett törölve, ezért a fájlok még visszafejthetőek lehetnek. Ilyenkor van lehetőségünk a fájl-rendszer kiválasztására.

 • Partícionálás: a lemezt részekre oszthatjuk, melyek lehetnek elsődlegesek, ill. logikaiak, és akár különböző fájlrendszerűre formázhatók

 • Lemezellenőrzés: hibás szektorok után kutat, melyeket a rendszer kivon a használatból az adatok biztonsága érdekében.

 • Töredezettségmentesítés: a fent említett probléma miatt kell időnként futtatnunk, de ezt ütemezi az OS helyettünk.

Tömörítés

 • A tömörítő eljárások segítségével adatainkat olyan alakra hozhatjuk, amelynek kisebb az adatmennyisége, mint az eredetinek, így kisebb helyet foglal az adathordozón, és rövidebb idő továbbítani a hálózaton.

 • A felhasználáshoz általában vissza kell alakítani az eredeti formátumra.

 • Ha a tömörített fájlból teljes mértékben visszanyerhető az eredeti fájl, akkor veszteségmentes (alkalmazásoknál, dokumentumoknál használjuk), ha nem akkor veszteséges (hangoknál, képeknél alkalmazzuk) tömörítésről beszélünk.

  • Veszteséges fájlok: .jpeg, .mp3

  • veszteségmentes: .wav, .png

 • Tömörítés integrált vagy telepített program segítségével történik, a kicsomagolás úgyszintén.

Az operációs rendszerek segédprogramjai

 • Fájlkezelés: a másolást, törlést, kivágást segítő programok, hogy ne parancssorból kelljen kiadni a parancsokat. Például: Windows Fájlkezelő (explorer.exe), Total Commander.

 • Tömörítés: a Win2k óta a Win a zip fájlokat képes tömörített mappaként kezelni. De tömöríthetünk még WinZip-pel vagy WinRAR-ral (elég elterjedt).

 • Tűzfal, vírusvédelem: fontos a felhasználók gépeinek és adatainak védelme. Régebben a vírustámadások arra irányultak, hogy a felhasználó gépét tönkre tegyék, ma előfordul, hogy beleegyezésünk nélkül szabotálásra használják fel.

 • Multimédia: Zene, videó, kép stb. lejátszását, konvertálását, szerkesztését teszik lehetővé.

Az adatok védelme a jogosulatlan hozzáféréstől, az operációs rendszerek beépített lehetőségei

 • Számítógépen tárolt adatainkat védhetjük a ma már beépített fiók rendszerrel: első indításkor megadunk egy felhasználónevet és egy jelszót, amivel be tudunk jelentkezni a számítógépünkbe

 • Újonnan elterjedt a képernyő feloldásához szükséges PIN kód

Vírusirtó program használatának ismerete. Vírusellenőrzés a háttértárakon és a memóriában.

 • A vírusvédelmi rendszerek (szoftverek) összetett védelmi rendszerrel rendelkeznek:

  • kéretlen alkalmazások futtatásának tiltása

  • valós idejű ellenőrzés

  • választható ellenőrzés (meghajtóra, mappára stb.)

 • Az alapbeállítások a telepítéskor érvényesülnek, melyeket utólag lehet személyre szabni

A vírusvédelem kialakítása a számítógépen. Aktív vírusvédelem. A vírusvédelem gyenge pontjai, hiányosságai (pl. emberi tényező)

 • Lásd: 1.2. tétel - Információ és társadalom: Védekezés vírusok ellen

 • Az állandó védelem nem teljes körű, ezért szükséges időnként a kézzel indított részletes keresés is.

 • A vírusok gyakran építenek az emberek tudatlanságára, és figyelmetlenségére pl. elhitetik a felhasználóval, hogy fertőzött a gépe és ha elindítja a programot, ami valójában megfertőzi a gépet.

A számítógépes hálózatok működéséhez szükséges szoftverek

 • Ahhoz, hogy hálózati kapcsolatokat alakíthassunk ki, először életre kell kelteni a hálózati eszközeinket, interfészeket kell létrehozni és a hálózaton elérhető gépek azonosítóit és a hálózaton zajló forgalmat szabályzó programokat kell beállítanunk.

 • A legtöbb programot az operációs rendszer tartalmazza

A szerver operációs rendszerének jellemző többletfunkciói

 • távoli bejelentkezések szabályozása

 • fájl-, nyomtatómegosztás

 • webszerver

 • DHCP

 • FTP szerver

 • proxy

 • funkciógazdagabb tűzfal

A hálózati kommunikáció logikai felépítése (a szerver-kliens és az egyenrangú hálózatok)

 • Kliens-szerver modell (Ügyfél-kiszolgáló): A szerverek szolgáltatásokat nyújtanak a munkaállomások (kliensek) részére.

 • Host-terminal modell (Elosztott hálózat): A host végez el minden feladatot, futtatja a programokat. A terminálok csak beviszik és megjelenítik az adatokat.

 • Peer to peer modell (Egyenrangú gépek hálózata): Minden gép szerver és munkaállomás is egyidejűleg.

A helyi hálózatokhoz kapcsolódás feltételei és megvalósítása

 • Hardver:

  • hálózati kártya

  • ethernet kábel

  • router, vagy vezeték nélkül (WiFi): wireless hálózati kártya

  • antenna

 • Szoftver:

  • driver

  • beállítások (IP, DNS auto/fix; alapértelmezett átjáró; alhálózati maszk; proxy)

  • WiFi: SSID, titkosítás fajtája (WEP, WPA/WPA2 PSK, 802.1x EAP) csatorna

  • VPN

A hálózati szolgáltatások elérésének módjai, az eszközhasználat feltételei

 • Ahhoz, hogy egy hálózati erőforrást használni tudjunk, kapcsolatot kell létesítenünk az erőforrással, azaz kapcsolódnunk kell az internetre. Ezenkívül jogosultságot is kell szereznünk.

A felhasználók azonosítása, jogosultságok kezelése

 • Felhasználónévvel és jelszóval

 • A megfelelő jogosultságokkal az operációs rendszer beállításain keresztül tudjuk kezelni az egyes felhasználók jogosultságait a számítógépen.